logo przedszkola logo przedszkola na tablet

NIEPUBLICZEN PRZEDSZKOLE

ARTYSTYCZNO - JĘZYKOWE "TUPTUŚ"

Ul. Młodzieży Polskiej 30

Ul. Batalionów Chłopskich 42

70-774 Szczecin

E-mail: tuptus.przedszkolaki@gmail.com

Kalendarium

Wtorek

2020-08-08

Imieniny

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są w przedszkolu

REKRUTACJA PRZEZ CAŁY ROK KALENDARZOWY

PRZEDSZKOLE

Program Przedszkola Artystyczno – Językowego „TUPTUŚ” w Szczecinie-Zdrojach oparty jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego zgodnej z wytycznymi MEN. Ponadto, dbając o prawidłowy rozwój dziecka zapewnione są również liczne zajęcia dodatkowe, uwzględniające zainteresowania dzieci oraz możliwości przedszkola. Zajęcia te prowadzone są w atrakcyjny sposób, odpowiednio do wieku dzieci, a ich celem jest wszechstronny rozwój dzieci.

W pracy z dziećmi stosujemy metodę wszechstronnego stymulowania rozwoju w warunkach przedszkolnych, a wychowawcy czuwają nad prawidłowym rozwojem dzieci, uwzględniając ich potrzeby emocjonalne, społeczne i fizyczne.

Kadra naszego przedszkola to zespół świetnie przygotowanych pedagogów, którzy lubią swoją pracę i każdego dnia kierują się w niej miłością oraz szacunkiem do dzieci. Nauczyciele stwarzają takie sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, które pozwalają dzieciom na zdobywanie właściwej samooceny i podnoszenia poczucia własnej wartości. A metody edukacyjno-wychowawcze, które stosują w naszym przedszkolu oparte są na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki rozwojowej.

Przedszkole Artystyczno – Językowe „TUPTUŚ” w Szczecinie-Zdrojach to miejsce wyjątkowe, zapewniające każdemu dziecku komfort i bezpieczeństwo. U nas panuje profesjonalizm, a nauka i opieka prowadzona są na najwyższym poziomie. Dlatego też jest to idealne miejsce dla pociech. Maluchy mogą się u nas swobodnie bawić, mają odpowiednie warunki i czas na poznawanie otaczającego świata oraz odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań. U nas zawsze panuje miła atmosfera, a na twarzach wychowawców gości uśmiech.

Ponadto dajemy dzieciom możliwość uczestniczenia w zajęciach kulinarnych, rytmicznych, tanecznych, oraz sportowych.

Firma cateringowa zajmuje się wyłącznie żywieniem dzieci i posiada niezbędne certyfikaty.